دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار تخصصی "مدیریت منابع طبیعی در بحران های خشکسالی و اقتصادی"
شنبه، 14 اسفند 1400
وبینار تخصصی
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن آبخیزداری ایران برگزار می نماید
 
پورتال اخبار