دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
نکوداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
چهارشنبه، 18 اسفند 1400
نکوداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
نکوداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری به یاد جنگلبان زنده‌یاد دکتر هدایت غضنفری توسط گروه جنگلداری و با همکاری دانشکده منابع طبیعی و انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی جنگل برگزار شد.
در این مراسم با مشارکت اساتید، کارکنان، دانشجویان دانشگاه کردستان و نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و NGOهای شهرستان سنندج 400 اصله نهال درختان بومی زاگرس از جمله گلابی جنگلی، زالزالک، بنه و بلوط ایرانی کاشته شد.
 
منبع: گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی
 
پورتال اخبار