دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولین دوره از سلسله کارگاه های آموزشی آینده نگاری اکو سیستم نوآوری
سه‌شنبه، 17 اسفند 1400
اولین دوره از سلسله کارگاه های آموزشی آینده نگاری اکو سیستم نوآوری
برگزاری اولین دوره از سلسله کارگاه های آموزشی آینده نگاری اکو سیستم نوآوری" زیر نظر مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان
مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه با همکاری پارک علم و فناوری استان کردستان در راستای ایجاد بسترهای آموزشی ارتقا اکوسیستم نوآوری در استان کردستان به ویژه شرکت های مستقر در مراکز رشد دانشگاه برگزار می کند.
 
ویژه هسته ها و واحد های فناور و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه کردستان
 
زمان برگزاری : اردیبهشت ماه 1401 
 
برچسب‌ها:

مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری

 
پورتال اخبار