دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کارگاه آموزشی آینده نگاری اکو سیستم نوآوری
دوشنبه، 22 فروردین 1401
کارگاه آموزشی آینده نگاری اکو سیستم نوآوری
باطلاع کلیه اساتید و هسته ها و واحد های فناور گرامی می رساند که اولین دوره از سلسله کارگاه های آموزشی آینده نگاری اکو سیستم نوآوری زیر نظر مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری برگزار می گردد.
 
منبع: مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری
 
پورتال اخبار