دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسات آشنایی اساتید و دانشجویان ورودی 99 و 1400 گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه به روایت تصویر
یکشنبه، 4 اردیبهشت 1401
جلسات آشنایی اساتید و دانشجویان ورودی 99 و 1400 گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه به روایت تصویر
جلسات آشنایی اساتید و دانشجویان ورودی 99 و 1400 گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه به روایت تصویر
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار