دسترسی سریع

پردیس دانشگاه

دانشگاه کردستان / پردیس دانشگاه
دانشگاه کردستان با نزدیک به چهار دهه تجربه‌ی موفق در آموزش عالی کشور با داشتن 51 رشته کارشناسی، 71 رشته کارشناسی ارشد، 22 رشته دکتری و قریب به 300 نفر عضو هیات علمی در زمره سرآمدترین دانشگاه‌های غرب کشور محسوب شده، به عنوان دانشگاه جامع مادر و توسعه‌یافته منشاء و طلایه‌دار آموزش عالی در استان کردستان می‌باشد.
عنایت به اینکه تولید علم، دانش فنی و کارآفرینی در سرلوحه اهداف دانشگاه کردستان قرار دارد لذا تحقق آن از طریق توسعه کمی و کیفی دوره‌های تحصیلی در مقاطع مختلف از استراتژی‌های دانشگاه می‌باشد.در راستای همین هدف و در ادامه موفقیت‌های چشمگیر فعالیت‌های مؤثر آموزشی و پژوهشی، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 22/04/1392 خود با استناد به وجود زیرساخت‌های موردنیاز نظیر فضای کالبدی مناسب، منابع انسانی کارآمد اعم از اعضای هیئت‌علمی و کارکنان مجرب، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، سایت‌های کامپیوتری، منابع کتابخانه‌ای، سالن‌های مطالعه ، امکانات ورزشی و نیز توان اجرایی و مدیریتی، با ایجاد پردیس خودگردان دانشگاه کردستان موافقت نمود. نخستین پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه کردستان  از نیمسال دوم سال تحصیلی 93 - 1392 شروع‌شده است وهم اکنون پردیس دانشگاه در 14 گروه آموزشی 16 رشته دانشجو پذیرش می‌نماید.
ردیف گروه آموزشی رشته
1 گروه اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی
2 گروه باغبانی فیزیولوژی درختان میوه
3 گروه مهندسی آب آبیاری و زهکشی
4 گروه برق برق –الکترونیک
5 گروه شهرسازی برنامه‌ریزی شهری
6 گروه حسابداری حسابداری
7 گروه مدیریت مدیریت بازرگانی –بازاریابی
8 گروه مشاوره -مشاوره خانواده -مشاوره مدرسه  
9 گروه تربیت‌بدنی -فیزیولوژی ورزشی -مدیریت بازاریابی ورزشی
10 گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی
11 گروه صنایع صنایع –بهینه‌سازی
12 گروه عمران عمران –سازه
13 گروه مکانیک طراحی کاربردی
14 گروه فیزیک