دسترسی سریع

مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری
حمید فرورش
حمید فرورش مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
گروه صنایع استادیار
farvaresh [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~farvaresh/en
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق211 -
شرح وظایف
 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه
 • همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • جمع‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهادشده در قالب هدف‌ها و خط‌مشی کلی دانشگاه
 • دفاع از بودجه پیشنهادشده در مراجع رسیدگی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره‌های سه‌ماهه به واحدهای دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و عمرانی
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به‌منظور اعمال‌نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
 • بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش‌کار در آن‌ها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
 • انجام بررسی‌های سازمانی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به‌منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط
 • تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آن‌ها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن‌ها
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
کارکنان
  حمیدرضا امیرحسنی رئیس گروه برنامه و بودجه-کارشناس هیات امناء
  H.Amirhassani [at] uok.ac.ir 5085
  سواره رشیدی کارشناس مسئول آمار
  s.rashidi [at] uok.ac.ir 5087
  شیرین شریعتی رئیس گروه تحول اداری و بهره‌وری
  sh.shariati@uok.ac.ir 5033
راه‌های تماس
 • آدرس پستی: سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی دانشگاه، مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.
 • تلفن مستقیم: 33624019
 • تلفن: 08733664600 - داخلی: 5086