دسترسی سریع

تحول اداری و بهره‌وری

کارگروه تحول اداری و بهره‌وری

مقدمه

تحول یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشه‌ها و باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش‌های نوین و استقرار نظام‌های جدید. در عصر حاضر، سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند. برای رسیدن به رشد ،توسعه و کمال باید تغییر و تحول ایجاد کرد.

دیدگاه ­های رایج دررابطه با تحول:

 • روان شناختی: دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امر روان شناختی و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فردی تلقی می کند.
 • جامعه شناختی: دیدگاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها می داند.
 • سیستمی: دیدگاه سیستمی است که ایجاد نوآوریها و استمرار و فراگیری آنها در سازمان را یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه های لازم تلقی می کند.

اهداف و شرح وظایف:

 • پیگیری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با ده برنامه تحول اداری و بهره‌وری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تابعه عضو در هر کارگروه؛
 • پیگیری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های محول شده از سوی دفتر تحول اداری و بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 • پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌ها با موضوعات پژوهشی و آموزشی در راستای برنامه‌های تحول اداری و بهره‌وری و توانمندسازی منابع انسانی؛
 • ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی از عملکرد کارگروه.

 الزمات تحول:

 • ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
 • ‌آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول
 • ‌بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه
 • برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

 

برنامه­ ها:

 • استقرار دولت الکترونیک (موضوع ماده ‌38، ‌40، ‌38 قانون مدیریت خدمات کشوری)
 • عدالت استخدامی و نظام پرداخت
 • ‌ساماندهی نیروی انسانی
 • تمرکززدایی و عدم وابستگی سیستم به اشخاص
 • ‌افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌81، ‌82 و ‌83 قانون مدیریت خدمات کشوری)
 • ‌سلامت اداری
 • بررسی سیستم ها و روش های اجرایی موجود دانشگاه و اصلاح یا تغییر آنها به منظور حذف تشریفات و مراحل زاید و بهینه سازی اقدامات موجود.
 • ‌مطالعه و تشخیص نیازها در جهت توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
 • ‌اجرای برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناسی (ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه های انسانی)
 • ‌بازبینی فرم و فرآیند ارزیابی عملکرد کارمندان در راستای اهداف کلان دانشگاه
 • خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
 • استقرار نظام آماری ثبتی در داخل دانشگاه.
 • تهیه، اجراء و استخراج طرح های آمارگیری برای تولید آمارهای مورد نیاز و پردازش و تحلیل آن در جهت استفاده از نتایج در برنامه های دانشگاه و همچنین در راستای طرح ها و برنامه های وزارت متبوع و مرکز آمار بر اساس ضوابط، دستور العمل ها، بخشنامه ها و راهکارهای ابلاغی آن مراکز.

 


کارگروه تحول اداری و فناوری اطلاعات با هدف بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف و برنامه‌های تحول اداری در حوزه معاونت اداری و مالی تشکیل گردید.

اعضای کارگروه تحول اداری و بهره‌وری
نام و نام‌خانوادگی سمت
دکتر هیوا فاروقی رئیس کارگروه (معاون اداری و مالی دانشگاه، دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان)
مهندس حشمت‌اله سعیدی عضو کارگروه (مدیر فناوری اطلاعات)
دکتر محمود شهرخی عضو کارگروه (مدیر دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری)
دکتر حمید فرورش عضو کارگروه (رئیس مطالعات و برنامه‌ریزی درسی)
محمد سمیعی فر عضو کارگروه (مدیریت حراست)
شهاب خالدی عضو کارگروه (مدیر امور اداری و پشتیبانی)
دکتر امید اخگر عضو کارگروه (مدیر مالی)
فرشاد دهقان عضو کارگروه (مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات)
هیرش رضایی عضو کارگروه (مدیر روابط عمومی)
دکتر انور محمودی عضو کارگروه (عضو هیئت علمی گروه صنایع)
شیرین شریعتی دبیر کارگروه (رئیس گروه تحول اداری و بهره‌وری)
- -