دسترسی سریع
فرم ارائه پیشنهاد
عنوان پیشنهاد
حوزه مربوط به پیشنهاد
نام
نام خانوادگی
مدرک
رشته تحصیلی
ایمیل
شماره تماس
تاریخ
 
شرح وضعیت فعلی و مشکلات موجود
شرح وضعیت پیشنهادی و مزایای آن
پیش‌نیازها و امکانات لازم برای اجرای پیشنهاد
 
 
 
کد امنیتی
 
پیگیری پیشنهاد ارائه شده
کد پیگیری