دسترسی سریع
نظام پیشنهادها (Suggestions system)
نظام یا سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه‌های کارکنان برای مسئله‌یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالی‌ترین رده دانشگاهی تا پایین‌ترین سطح آن می‌توانند پیشنهادات، ایده‌ها، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روش‌های انجام کار ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می‌گردد. فقط به بیان مشکلات پرداخته نمی‌شود بلکه راه‌حل‌های رفع مشکلات نیز ارائه می‌شود از این طریق کارکنان می‌توانند به همه امور و فعالیت‌های دانشگاه بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی خود را بر اساس فرآیندی مشخص تدوین و ارائه نمایند.
 
انجام‌دادن هر فعالیتی به دست انسان هرگز کامل‌ترین و بهترین شکل خود را ندارد و همیشه این امکان وجود دارد که آن فعالیت، با کارآیی و اثربخشی بیشتری انجام شود. بر همین اساس، پیشنهادهای کارکنان در هر دانشگاه با شرکت داوطلبانه افراد در فرآیند تصمیم‌گیری از طریق ارائه نظراتی مفید و سازنده موجب جلوگیری از تمرکز و انباشتگی کارها خواهد شد و دانشگاه را از بسیاری فعالیت‌های روزمره و دست و پاگیر برای اجرای کارهای اساسی آزاد می‌کند. هدف اصلی از اجرای این نظام، کسب پیشنهادهای مختلف از دانشجویان، کارکنان، مدیران و ارباب‌رجوع به منظور بهبود گردش کارها و فعالیت‌ها می‌باشد که زمینه‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، تقلیل هزینه‌ها، کاهش مکاتبات و گرفتاری‌های ناشی از بوروکراسی، بهبود روش‌های خدماتی و ارتقای کیفیت خدمات را نیز در بردارد. لذا از شما مخاطب گرامی (اعم از کارکنان دانشگاه و غیر دانشگاه) دعوت به عمل می‌آوریم؛ تا با ارائه پیشنهادهای سازنده و کاربردی خود، ما را در دستیابی به اهداف دانشگاهی (بهبود و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت‌مندی ارباب‌رجوع، توانمندسازی نیروی انسانی، مدیریت بر منابع مالی) یاری نمایید.
در صورتی که پیشنهاد شما پذیرفته شود و برای اجرا مناسب باشد به آن پاداشی مناسب تعلق می‌گیرد.
برای تکمیل و پیگیری فرم ارائه پیشنهاد، اینجا (سامانه نظام پیشنهادات) کلیک نمایید.
محورهای اولویت‌دار معاونت اداری ومالی در نظام پیشنهادها