دسترسی سریع

هیئت ممیزه دانشگاه

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / هیئت ممیزه دانشگاه
اولین دوره هیات ممیزه دانشگاه کردستان درمورخ 1391/5/7 با حضور  یازده عضوحقیقی و دو عضو حقوقی به مدت دوسال تشکیل شد.
دومین دوره هیات ممیزه دانشگاه کردستان از 1393/8/18 و با حضور پانزده عضو حقیقی و سه عضو حقوقی تشکیل  گردید. مدت فعالیت  اعضای حقیقی دوسال خواهد بود.
سومین دوره هیأت ممیزه از تاریخ 1395/10/06 با حضور بیست عضو حقیقی و 3 عضو حقوقی تشکیل گردید. مدت فعالیت اعضای حقیقی 2 سال خواهد بود.
آیین‌نامه‌ها
آیین‌‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی 1395
آیین‌‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی لازم الاجرا از اول مهرماه سال 1395
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
دستورالعمل تشکیل هیات ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن
دستورالعمل طرز تشکیل، ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت نظارت بر عملکرد هیأت ممیزه
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات‌علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
دستورالعمل انتخابات هیات ممیزه