دسترسی سریع

معرفی اعضای هیئت امنا

اعضای هیئت‌امنا دانشگاه کردستان
شخص سمت
جناب آقای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
جناب آقای دکتر سعید سمنانیان رئیس کمیسیون دائمی
جناب آقای دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان و دبیر هیئت‌امنا
جناب آقای مهندس بهمن مرادنیا استاندار کردستان و عضو حقیقی هیئت‌امنا دانشگاه
جناب آقای دکتر عبدالله سلیمی عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر علی نقی مشایخی عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر بهرام نصرالهی زاده عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر نعمت الله عزیزی عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای مهندس اکبر عربی عضو حقیقی هیئت‌امنا
اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه کردستان
 شخص سمت 
جناب آقای دکتر سعید سمنانیان رییس کمیسیون و عضو حقوقی
جناب آقای دکتر شهاب کسکه معاون و نماینده مرکز هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه
جناب آقای دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان و دبیر کمیسیون
جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر عبدالله سلیمی عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر رحمت‌الله میرزایی عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر عادل سی و سه مرده عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر جهانشیر امینی
عضو حقیقی کمیسیون