دسترسی سریع

میز خدمت الکترونیک

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / میز خدمت الکترونیک
کاربر گرامی خوش آمدید

در وب سایت میزخدمت الکترونیکی دانشگاه کردستان  می توانید با استفاده از منوی کاربران ذیل (دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارمندان) نوع کاربر دلخواه خود را  انتخاب و سپس از طریق پنل نمایش داده شده به کلیه فرآیندها؛ قوانین وآیین نامه ها و فرم ها و روال انجام کار، دسترسی داشته باشید.