دسترسی سریع

اعضای هیئت علمی

عنوان خدمت شناسه خدمت دسته بندی مدارک و مستندات  لازم آدرس وب سایت فرآیند قدم به قدم انجام (به صورت فلوچارت) توضیحات تکمیلی
1 خدمات انتقال اعضای هیأت علمی رسمی و آزمایشی 13011272100 هیئت علمی خدمات اعضای هیئت علمی وزرت عتف

صفحه هیئت اجرایی جذب
اعزام و انتقال اعضای هیات علم  (13011272000)
2 مأموریت و تمدید مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی و آزمایشی 13011272101 هیئت علمی
3 اعزام اساتید زبان فارسی به خارج از کشور 13011272102 هیئت علمی وزارت عتف

4 استفاده از فرصتهای مطالعاتی 18071272103 هیئت علمی
5 مجوز تخفیف هواپیمایی ایران ایر 18041273103 هیئت علمی متن خبر و روند انجام در سایت ایران ایر
اعزام و بورس دانشجویان (18041273000) افراد مشمول:
  • اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه­ها
  • دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور
6 برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات مانند جشنواره حرکت، مسابقات قرآنی 17021274100 هیئت علمی وب­سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف صفحه معاونت فرهنگی دانشگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اعضای هیات علمی (17021274000)
7 پشتیبانی و صدور مجوز و حمایت از فعالین حوزه های فرهنگی و ارائه گواهی فعالیت در انجمن‌های علمی، نشریات و کانونها 17021274101 هیئت علمی
8 قدردانی از منتخبین جشنواره‌ها و پایان نامه‌های برتر قرآنی 17041274102 هیئت علمی
9 اطلاع رسانی اخبار فرهنگی و نشر اخبار خبرنگاران فرهنگی، کرسی های آزاد اندیشی و اطلاع رسانی و ارایه مشاوره تلفنی درباره اعتیاد و پیشگیری هیئت علمی
10 جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها 13011276000 هیئت علمی سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی (ویژه دانشگاه ها)

سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی (ویژه متقاضیان)

صفحه هیات اجرایی جذب اعضای هیئت علمی:11 تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی 10031281100 هیئت علمی تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی (10031281000)
12 تبدیل وضعیت استخدامی اعضای پیمانی – رسمی و آزمایشی 10031281101 هیئت علمی تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی (10031281000)
13 تبدیل وضعیت استخدامی کارشناس به هیأت علمی بند ز ماده 44 ایثارگران 10031281102 هیئت علمی تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی (10031281000)
14 ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی 10031281103 هیئت علمی فایل آیین­نامه ارتقای مرتبه در وب­سایت مرکز هیات­های امنا و هیات­های ممیزه صفحه هیات اجرایی جذب اعضای هیئت علمی: تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی (10031281000)
15 رسیدگی به شکایات در خصوص ارتقا و غیره 10031281104 هیئت علمی وب­سایت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت عتف

16 رکود علمی اعضای هیات علمی 10031281105 هیئت علمی وب­سایت مرکز هیات­های امنا و هیات­های ممیزه وزارت عتف

17 ترفیعات اعضای هیأت علمی حوزه ستادی وزارت 10031281106 هیئت علمی
18 اعتبار دهی به نشریات علمی پژوهشی / علمی  ترویجی 18071278100 پژوهشی پژوهشی پژوهشی دفتر برنامه­ریزی و سیاست­گذاری پژوهشی وزارت عتف

بانک اطلاعات نشریات علمی کشور
تایید اعتبار علمی نشریات دانشگاهی و علمی (18071278000)
19 تمدید یا لغو اعتبار (ارزیابی) نشریات علمی پژوهشی / علمی  ترویجی 18071278101
20 تهیه سیاهه نشریات نامعتبر 18071278102
21 پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت 18071279000 پژوهشی صفحه مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

22 صدور مجوز تاسیس رشته و دانشگاه 18081280000 عام سامانه صدور مجوز تاسیس رشته وزارت عتف

آدرس سامانه‌های مختلف

ردیف

نام سامانه

آدرس وب­سایت

1

سامانه مدیریت همایش‌ها

Conf.uok.ac.ir

2

شارژ و رزرو اینترنتی استخر

Pool.uok.ac.ir

3

سامانه مدیریت امور پژوهشی

Research.uok.ac.ir

4

سامانه اتوماسیون اداری فرزین

Ican.uok.ac.ir

5

سامانه آموزشی گلستان

Golestan.uok.ac.ir

6

سامانه مرکز آموزش مجازی

Lms.uok.ac.ir

7

سامانه حقوق و احکام

Pay.uok.ac.ir

8

سامانه ایمیل کاربران

mail.uok.ac.ir

9

سامانه کتابخانه دیجیتال

Lib.uok.ac.ir

10

سامانه کاربران اینترنت

vpn.uok.ac.ir

11

سامانه حضور و غیاب کارمندان

Att.uok.ac.ir

12

مرکز نظارت و ارزیابی

Nezarat.uok.ac.ir

13

صندوق قرض­احسنه کارمندان

Pasargad.uok.ac.ir

14

مرکز محاسبات سریع

Hpcc.uok.ac.ir