دسترسی سریع

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / مدیریت امور حقوقی، قراردادها
عابد احمدی
عابد احمدی سرپرست امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات
abedahmadi1 [at] gmail.com 087-33624023(5053)
-
پس از استقلال دانشگاه کردستان از سال 70 به تناسب حجم کار و امور حقوقی، دانشگاه جهت انجام این وظایف از خدمات افراد متعددی بهره برده و در چارت سازمانی خود همواره پست کارشناس حقوقی را داشته است.
در سال‌های اخیر عنایت به رویه دولت در تقویت و ارتقاء جایگاه واحدهای حقوقی ادارات دولتی، توسعه دانشگاه و علی الخصوص توجه ریاست محترم، وضعیت سازمانی و فعالیت واحد حقوقی به شکل برجسته ای گسترش و بهبود یافته است بنحوی که در راستای پیشبرد وظایف آن واحد، شورای حقوقی را تشکیل دادند.
هم اکنون واحد حقوقی به لحاظ وظایف تخصصی تحت عنوان اداره حقوقی و زیرمجموعه ریاست محترم دانشگاه عهده‌دار امور محوله بوده و علی‌الرغم حجم بالای وظایف و کمبود نیرو، کارکنان شاغل به تعداد سه نفر با استعانت از خداوند و صرف توان در این بخش مشغول انجام وظیفه می‌باشند.
وظایف و اختیارات

 • طرح دعاوی کیفری و حقوقی له دانشگاه
 • پاسخ و دفاع در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه
 • تهیه و تنظیم انواع قراردادها
 • پاسخ و دفاع در ادعاهای مطرح علیه دانشگاه در مراجع اداره کار و سازمان تامین اجتماعی 
 • تهیه و تنظیم شرایط و اسناد مزایدات و مناقصات
 • پیگیری مستند سازی املاک مختلف دانشگاه
 • انجام امورات اخذ تعهد، تبدیل تعهد و فک رهن اعضای هیات علمی و بورسیه‌ها و پیگیری صدور اجرائیه علیه دانشجویان مستنکف
 • حمایت قضایی از کارمندان دانشگاه
 • ارائه مشاوره حقوقی به همکاران و دانشجویان 
 • سایر امور محوله
  عابد احمدی
  عابد احمدی سرپرست امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات
  abedahmadi1 [at] gmail.com 087-33624023(5053)
  -
  جهانگیر عزیزی
  جهانگیر عزیزی کارشناس مسئول امور قراردادها
  j.azizi [at] uok.ac.ir -
  -
  محی الدین مرادی
  محی الدین مرادی کارشناس حقوقی
  mohidinmoradi2014 [at] gmail.com‏ 087-33624023
  -