دسترسی سریع

فایل‌های مفید اداره حقوقی

قوانین و آیین‌نامه‌ها
قانون اساسی
قانون مدنی
قانون مجازات اسلامی
قانون آئین دادرسی مدنی
قانون آئین دادرسی کیفری
قانون تجارت
قانون تامین اجتماعی
قانون کار
قانون شوراهای حل اختلاف
قانون دیوان عدالت اداری
قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه پنجم توسعه
قانون صدور چک
قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
قانون جرائم رایانه ای
قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور
آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی
آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور
فرم‌ها و تعهدات
فرم تعهد اعزام هیات علمی به خارج از کشور با هزینه شخصی
برگ دادخواست به دادگاه بدوی
برگ دادخواست به دیوان عدالت اداری
فرم دادخواست تجدیدنظر
آیین‌نامه و فرم‌های فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت ویژه دانشجویان
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور دانشجویان
کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج کشور
کاربرگ مشخصات دانشجو
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی
فرم تعهد ارزی
فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی