دسترسی سریع

کارگروه آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / شبکه ملی جامعه و دانشگاه / کارگروه‌های علمی / کارگروه آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
مدیر کارگروه
عادل سی و سه مرده
عادل سی و سه مرده -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
a.siosemardeh [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~asiosemardeh
سازمان مرکزی-معاونت آموزشی 087-33660065
کمیته‌های کارگروه
کارگروه آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی شامل سه کمیته به شرح زیر است:

1- اعضای کمیته علمی آب 
 
 
 

1

مهندس زانیار ضمیران
 اقتصاد و مدیریت منابع آب

شرکت آب منطقه ای استان کردستان

2

دکتر خالد اوسطی
هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیرزمینی

دانشگاه کردستان

3

 

دکتر هوشنگ قمرنیا

 

علوم و مهندسی آب

دانشگاه رازی کرمانشاه

4

دکتر داود طالب­پور اصل
 ژئومورفولوژی و انتقال بین حوضه‌ای آب

دانشگاه کردستان

5

 

دکتر سید مختار هاشمی

 

 حکمرانی و حقوق آب

 اتاق بازرگانی استان کردستان

6

 

دکتر سامان نیک‌مهر

 

مدیریت و بهره برداری از شبکه های انتقال آب

دانشگاه کردستان

7

دکتر مقداد پیر صاحب
مهندسی بهداشت محیط

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

8

مهندس سعید احمدپناه
 مدیریت مصارف آب در بخش کشاورزی

اتاق بازرگانی استان کردستان

9

دکتر عطا امینی
 عمران و مهندسی آب

مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان

10

 

دکتر ناصح قادری

 

آب و هواشناسی

مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان

11

دکتر عباد روحی

حقوق آب

داشگاه آزاد سنندج

12

دکتر حبیب الله محمدی( دبیر)
 اکولوژی منابع آبی

 دانشگاه کردستان

 

2- کمیته محیط زیست و منابع طبیعی

 
 

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر احمد ولی پور

1- مهندس طاهر کرمی اداره منابع طبیعی

2- دکتر جمیل امان الهی

2- مهندس نبی احسنی اداره محیط زیست

3- دکتر دکتر پرویز کرمی

 

4- دکتر نقی شعبانیان

  

 
3- کمیته کشاورزی
 
 
دبیر کمیته: دکتر بهروز حریقی
 

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر امیر علی صادقی

1- دکتر ابراهیم روحی سازمان تحقیقات کشاورزی

2- دکتر محمد رضا ملکی

2- مهندس فرید سپری سازمان جهاد کشاورزی

3- دکتر فرزاد حسین پناهی

3- دکتر حامد دولتی سازمان تحقیقات کشاورزی

4- دکتر حسین جهانی

 


 

اسناد و گزارشات کمیته علمی آب
سند جامع مدیریت منابع آب استان کردستان
جلد اول
ارزیابی سند آمایش استان کردستان
گزارش نهایی پیامدهای آبگیری سد ژاوه سنندج
پیشنهادات کارگروه استانی آب در ارتباط با پیش نویس قانون آب