دسترسی سریع

کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگری

مدیر کارگروه
حمید فرورش
حمید فرورش مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
گروه صنایع استادیار
farvaresh [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~farvaresh/en
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق211 -
کمیته‌های کارگروه

کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگری شامل سه کمیته به شرح زیر است.

1- کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری
مدیر کمیته: دکتر علی فقه مجیدی

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر بختیار جواهری

1- آقای حسین زاده معاونت اقتصادی استانداری

2- دکتر خالد احمد زاده

2- آقای سلیمان قادری اتاق بازرگانی

3- دکتر حامد قادرزاده

3- خانم نینا میرانی پنجره سرمایه گذاری استانداری

4- دکتر محمد جلالی

4- آقای هورام عثمان پور اداره کل اقتصاد و دارائی

5- دکتر فرزاد اسکندری

5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

2- کمیته صنعت و معدن
مدیر کمیته: دکتر علیرضا عیدی

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر صادق سلیمانی

1- مهندس فاروق عبد مؤخر سازمان ص م ت

2- دکتر رضا شافعی

2- مهندس صدیق همت بلندان  ص م ت

3- دکتر محمد رضایی

3- مهندس خسروی شرکت شهرکهای صنعتی

4- دکتر خالد عزیزی

4- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

5- دکتر احمد کریمی

5-آقای حسین زاده معاونت اقتصادی استانداری

 


3-کمیته گردشگری و صنایع دستی
مدیر کمیته: دکتر آرمان احمدی زاد

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر خبات نسائی

1- نماینده اداره میراث فرهنگی

2- مهندس احمد امانی

2- نماینده صدا و سیما

3- مهندس نینا خلیقی

3- نماینده حوزه هنری ارشاد اسلامی

5- دکتر سالار کهزادی

4- شهرداری سنندج

 

5- خانم بشرا مهاجر

 

6- آقای جمال رشیدیان