دسترسی سریع

دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / هیات بدوی رسیدگی به تخلفات
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
قانون و آیین‌نامه تخلفات اداری
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
مصادیق تخلفات پژوهشی
قانون مقابله با آثار متقلبانه
تماس با ما
شماره تماس: 08733660072
آدرس: دانشگاه کردستان، ساختمان قدیم سازمان مرکزی، طبقه اول دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان
ایمیل: Enzebati@uok.ac.ir
حوزه ریاست