دسترسی سریع

پخش زنده مراسمات دانشگاه کردستان

مراسم سالگرد زنده یاد دکتر ناصر ( جمال) قادری