دسترسی سریع
تجدید مناقصه ارزیابی وب سایت دانشگاه کردستان
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, 10 دی 1398 (مهلت به اتمام رسید)

نظر به اینکه در مرحله اول حد نصاب لازم جهت افتتاح پیشنهادات فراهم نشد لذا مناقصه ارزیابی وب سایت دانشگاه کردستان تمدید می گردد. بدینوسیله از اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط در زمینه انفورماتیک دعوت می شود با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس www.uok.ac.ir قسمت مناقصه و مزایده نسبت به دریافت شرایط اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا 98/10/10 ساعت 13.00 می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه: سی میلیون ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 1108045619 بانک تجارت به نام وجوه سپرده  دانشگاه کردستان.

 نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تحویل پیشنهاد: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی. شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: 33624023-087