دسترسی سریع
مناقصه خدمات مشاوره
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 13 اردیبهشت 1399 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه خدمات مشاوره را از طریق فراخوان عمومی  بمنظور طراحی محوطه پیرامون مجسمه مولانا جلال الدین رومی  برگزار نمایند. واجدین شرایط می‌توانند جهت شرکت در این مناقصه به سامانه ستاد (خرید جزئی و متوسط ) به شماره نیاز 1199060022000001 مراجعه نمایند.آخرین مهات ارسال پاسخ 99/02/13 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت امورفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی و یا با تلفن : 33667446-087 تماس حاصل فرمایید.