دسترسی سریع
شرایط مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, 16 شهریور 1400 (مهلت به اتمام رسید)
به اطلاع کلیه شرکت های بیمه گر می رساند دانشگاه کردستان در نظر دارد جهت عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی از طریق مناقصه نسبت به  شناسایی و انتخاب شرکت بیمه گر اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد صلاحیت و توانمند دعوت می گردد با دریافت شرایط از سایت دانشگاه و ارائه پیشنهاد قیمت مطابق با موارد خواسته شده اقدام نمایند. مهلت شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/6/16 خواهد بود.