دسترسی سریع

هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
راه‌های تماس

  • آدرس پستی: سنندج ، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
  • کد پستی: 15175-66177
  • صندوق پستی: 416
  • شماره تماس و فکس: 08733611470 
  • شماره داخلی: 2433-2434
  • ایمیل: jazb@uok.ac.ir

 تذکر پیگیری پرونده ها

مدارک لازم برای تبدیل وضعیت از بورسیه به پیمانی و طرح سربازی
مدارک لازم برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
مدارک لازم برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
فرم احتساب سنوات پیمانی
فرم شماره یک - فرم مشخصات فردی
ویژه عضویت و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
مدارک لازم برای متقاضیان فراخوان‌ها
فرم درخواست تجدید نظر متقاضیان فراخوان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
بخشنامه در خصوص وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی-انتقال و استخدام در مرتبه مربی
تشریح آیین‌نامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی
اصلاحیه امتیازات جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
درصد امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان
کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
حوزه ریاست