دسترسی سریع

هسته گزینش

راه‌های تماس

  • آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، طبقه اول ساختمان سازمان مرکزی قدیم دانشگاه، هسته گزینش کارکنان
  • کد پستی: 15175-66177
  • شماره تماس  و فکس: 33660072-087  
  • شماره داخلی: 2439
  • ایمیل: Gozinesh@uok.ac.ir
قانون گزینش و آئین‌نامه اجرایی
فرم اطلاعات فردی
برای تکمیل فرم اطلاعات فردی لازم است فرم به صورت پشت و رو چاپ شود. از تکمیل فرم در صفحه مجزا خودداری شود.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده
کتابچه آموزشی در امر گزینش بر اساس فرمان امام خمینی (ره) ویژه داوطلبین و مراجعین گزینش