دسترسی سریع
مختصری از زندگی پربارشان

علی‌محمد مرادی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1-10-1341 در روستای قره‌بلاغ‌پنجه از توابع شهرستان دهگلان به دنیا آمد. این معلم خوش‌نام فیزیک در دبیرستانهای قروه، درسال 1394 در دوره دهم مجلس، به نمایندگی از مردم قروه و دهگلان به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

از همان آغاز راه نمایندگی، او مسیر با مردم  بودن را در پیش گرفت و زبان آلام و رنجهای آنان گردید. تواضع، فروتنی و ساده‌زیستی همراه با پیگری مصرانه مطالبات مردم از وی چهره‌ای ساخت که او را متمایز از دیگر نمایندگان ساخته بود. در بیان و ادای خواسته های مردم بی تکلف و بی مهابا بود و همین خصایص نیک انسانی احترام موکلینش را به غایت برانگیخت و از وی چهره‌ای مردمی و به یادماندنی ساخت. این خوی و منش مردم نهاد و بی ریا نه تنها  مردم حوزه انتخابیش بلکه سایر مردم کردستان را نیز شیفته وی ساخت. به گواه دوستان دور و نزدیک مال و مکنتش که از کد یمین معلمی حاصل کرده بود پس از پایان دوران نمایندگی کمتر از قبل شده بود.
علی محمد مرادی از همان ابتدا دوران نمایندگی با حضور در دانشگاه کردستان یاور توسعه آموزش عالی در استان گردید. قدمهای مؤثر او در تکمیل دانشکده صنایع و معادن قروه از یادگارهای وی در توسعه آموزش عالی در استان کردستان است که به دور از هر هیاهو و جنجالی تبلیغاتی صورت گرفت. این نماینده دوستدار توسعه اعتبار در اختیار خود را بدور از غوغاهای معمول تبلیغاتی صرف تکمیل دانشکده صنایع و معادن قروه نمود. این ورای تمامی پیگیریهایی بود که به عنوان نماینده مردم برای تکمیل این پروژه معمول میداشت.
ایشان با اختصاص مبلغی معادل 90 میلیارد ریال از اعتبارات در اختیار خود را صرف این پروژه نمود و امروز نام نیک علی‌محمد مرادی در ردیف یاوران توسعه آموزش عالی در استان چون آفتاب می‌درخشد. عزت، سرفرازی و نیک فرجامی این معلم شریف را از خدای سبحان آرزومندیم و امید است همکاری ایشان در بنیاد حامیان دانشگاه کردستان همچنان تداوم یابد.