دسترسی سریع

فراخوان طرح‌های تحقیقاتی

دانشگاه کردستان / دفتر ارتباط با جامعه و صنعت / فراخوان طرح‌های تحقیقاتی
فراخوان‌ها
فراخوان انجام پروژه‌های تحقیقاتی در راستای رفع مشکلات بخش آب کشور
فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی در حوزه شناختی
اعلام فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی در حوزه سلامت