دسترسی سریع

فایل‌های مفید

دریافت
آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه/رساله‌های تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه استاندارد
آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه/رساله‌های تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه استاندارد
1400/10/01
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﭼﯿﻦ
شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌ها (شرکت شهرک‌های صنعتی)
گزارش کارآموزی (فرمهای الف، ب، ج)

برای حفظ قالب بندی فایل از فونت Lutos با سایز 12 استفاده نمایید.


معرفی دانشجویان به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت جهت کارآموزی، پروژه و بازدید

برای حفظ قالب بندی فایل از فونت Lutos با سایز 12 استفاده نمایید.


شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی
دستورالعمل اجرای فرصت مطالعاتی
چارت فرصت مطالعاتی
پروژه‌های تحقیقاتی آب در سال 1400
لیست نیازهای فناورانه شهرداری تهران