دسترسی سریع

واحد کامپیوتر و اتوماسیون آموزشی

وظایف واحد
 • کنترل و نظارت بر پردازش‌ها و گزارشات
 • رفع نیازهای واحدهای مختلف مرتبط با سیستم آموزشی (کلیه امور مربوط به واحدهای دیگر آموزشی، پژوهشی، تحصیلات تکمیلی، حوزه معاونت دانشجویی و اداری مالی)
 • ایجاد نام عبور و کلمه عبور دانشجویان در سیستم گلستان
 • عملیات اختصاص و تغییر نام و کلمه عبور به هیات علمی
 • دریافت اطلاعات دانشجویان جدید از سازمان سنجش و تبدیل به فرمت مناسب برای سیستم گلستان
 • تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز وزارت علوم و سازمان سنجش و سایر گزارش‌های آماری مورد نیاز دانشگاه
 • گرفتن لیست نمرات اعلام نشده در موعد مقرر در هر ترم و اطلاع به دانشکده‌ها جهت اعلام نمره
 • ایجاد کاربران، تعریف و تغییر سطح دسترسی کاربران
 • تعریف رشته‌ها، قوانین و نظام‌های جدید آموزشی در سیستم آموزشی
 • گزارش مشکلات نرم‌افزار آموزشی به واحد پشتیبانی
 • تعریف کد و مشخصات اصلی دروس جدید
 • کنترل و نظارت کامل بر روی سرور دانشگاه و backup گیری از اطلاعات جهت ثبت کامل کارها
 • ورود اطلاعات حوزه‌های مرتبط با معاونت آموزشی بر روی صفحه خانگی دانشگاه، به روز‌رسانی و پشتیبانی از آنها