دسترسی سریع

اداره تحصیلات تکمیلی

داریوش شیخ الاسلامی وطنی
داریوش شیخ الاسلامی وطنی مدیر تحصیلات تکمیلی
گروه تربیت بدنی دانشیار
d.vatani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Dariush_SheikholeslamiVatani
- -
اهم فعالیت‌ها
 • هماهنگی و نظارت بر اجرای امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و  دکتری با همکاری دانشکده‌ها
 • اقدام برای توسعه و ایجاد دوره‌های جدید کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تامین نیازهای تخصصی استان و کشور در راستای برنامه‌های کلان دانشگاه و کوشش در جهت تحقق آن
 • انجام امور مربوط به برگزاری آزمون دکتری
 • بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای تحصیلات تکمیلی و کمسیون موارد خاص دانشگاه
 • برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  و تنظیم دستور جلسات و نظارت بر حسن  اجرای آن در دانشکده‌ها
 • تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های مورد نیاز برای آزمون کارشناسی ارشد از طریق دانشکده‌ها و ارسال آن به سازمان سنجش       
 • تهیه، تنظیم، انتشار آگهی و برگزاری آزمون‌های دوره دکتری در رشته‌های مختلف و تایید نتایج این آزمون‌ها
 • نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری دانشکده‌ها
 • تهیه و انتشار نحوه تدوین و اصول نگارش پایان‌نامه‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 • صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه‌ها، مجوز صدور مدرک تحصیلی، گواهی پایان دوره آموزشی دانشجویان ارشد و دکتری
 • تهیه و پیشنهاد بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری مسئولان ذیربط
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در چهارچوب قوانین دفتر گسترش آموزش عالی به گروه‌ها و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه‌های درسی و زمانبندی ثبت نام و امتحانات مقاطع ارشد و دکتری و نظارت بر اجرای آن
کارکنان
ژیلا قصلانی
ژیلا قصلانی رییس اداره فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی
- -
-
فرح لطفی‌فر
فرح لطفی‌فر کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی
- -
-
شعله محمدی
شعله محمدی کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
- -
-
محمدسعید محمدی
محمدسعید محمدی رییس اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
- -
-
جمیله مرادیانی
جمیله مرادیانی کارشناس رایانه تحصیلات تکمیلی
- -
-