دسترسی سریع

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان

نکات مربوط به آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی
نحوه اجرای دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی
آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر
شرایط عضویت در بنیاد ملی نخبگان
سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان
دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی
دستورالعمل اعطای تسهیلات آموزشی به دانشجویان برگزیده نمونه کشوری
دستورالعمل اعطاء و بازپرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه
بخشنامه اجرایی ماده 9 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی
آیین‌نامه بهره‌مندی دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاس‌های آموزش عالی آزاد
آیین‌نامه امکان گذراندن درس‌های اضافی برای دانشجویان دارای استعدادهای درخشان
آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی در دوره‌های آموزش عالی
آیین‌نامه دوره دکتری پیوسته در رشته‌های خاص برای استعداد‌های درخشان
آیین‌نامه تشکیل کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان
آیین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی
آیین‌نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
آیین‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
آیین‌نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری
آیین‌نامه اعطای کمک هزینه و بورس تحصیلی به استعدادهای درخشان
آیین‌نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتاز
آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر
آیین‌نامه ادامه تحصیل دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی
اصلاحیه آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر
استفاده دانشجویان ممتاز زبانهای خارجی از تسهیلات و آیین‌نامه های شورای هدایت استعدادهای درخشان