دسترسی سریع

هیأت اجرایی منابع انسانی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت اداری و مالی / هیأت اجرایی منابع انسانی
چاپ و انتشار ویرایش جدید کتاب آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور
پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا
چاپ و انتشار کتاب
انتشار آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور
انتصاب دکتر هیوا فاروقی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی
مزایده محل کتابفروشی دانشگاه
آگهی تجدید مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان
آگهی تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
مزایده اجاره محل کتابفروشی دانشگاه
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم: در بحث گزینش نیروی انسانی حفظ حرمت و کرامت انسانی افراد از نکات حائز اهمیت به شمار می‌‎رود

چاپ و انتشار ویرایش جدید کتاب آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور

ویرایش و چاپ کتاب آیینﻧﺎﻣﻪ استخدامی اعضای هیأت علمی با آخرین اصلاحات و تغییرات مصوب به انضمام قوانین و مصوبات مرتبط گردآوری و تدوین شد.

سه‌شنبه 2 دی 1399
بیشتر »

پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا

جلسه بررسی وضعیت عملکرد پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا برگزار گردید.

دوشنبه 3 شهریور 1399
بیشتر »

چاپ و انتشار کتاب" مصوبات هیات امنای دانشگاه کردستان"

کتاب "مصوبات هیات امنای دانشگاه کردستان" منتشر شد

دوشنبه 12 اسفند 1398
بیشتر »

انتشار آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور

آیینﻧﺎﻣﻪ استخدامی اعضای هیأت علمی با آخرین اصلاحات به انضمام قوانین و مصوبات مرتبط توسط آقای فرزاد سعیدی، رئیس اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان، گردآوری و تدوین شد.

شنبه 26 مرداد 1398
بیشتر »

انتصاب دکتر هیوا فاروقی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی

دکتر هیوا فاروقی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه کردستان منصوب شدند.

شنبه 4 خرداد 1398
بیشتر »

مزایده محل کتابفروشی دانشگاه

دانشگاه کردستان در نظر دارد محل کتابفروشی دانشگاه را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت مربوطه اجاره دهد.

چهارشنبه 21 فروردین 1398
بیشتر »

آگهی تجدید مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان

نظر به اینکه در مرحله اول حد نصاب لازم جهت بازگشایی پیشنهادات حاصل نشد لذا مناقصه تامین نیروهای مورد نیاز نگهداری دانشگاه کردستان تجدید شد.

سه‌شنبه 20 فروردین 1398
بیشتر »

آگهی تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی

نظر به اینکه در مرحله اول حد نصاب لازم جهت بازگشایی پیشنهادات حاصل نشد لذا مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کردستان تجدید شد.

سه‌شنبه 20 فروردین 1398
بیشتر »

مزایده اجاره محل کتابفروشی دانشگاه

دانشگاه کردستان در نظر دارد محل کتابفروشی دانشگاه را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت مربوطه اجاره دهد.

سه‌شنبه 14 اسفند 1397
بیشتر »

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم: در بحث گزینش نیروی انسانی حفظ حرمت و کرامت انسانی افراد از نکات حائز اهمیت به شمار می‌‎رود

معاون اداری مالی و مدیریت منابع و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت علوم در نشست آموزشی فرآیند بازرسی در گزینش ویژه مدیران هسته‌های گزینش دانشگاه گفت: حضور نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با عبور افراد از مسیر گزینش صورت می‌گیرد و این امر باید به گونه‌ای انجام پذیرد که کرامت و حرمت افراد در هر شرایطی رعایت شود.

چهارشنبه 8 اسفند 1397
بیشتر »
وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی
در اجرای بند 8 ماده 1 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه به‌منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی تشکیل می‌شود.
 
 اهم وظایف و اختیارات هیأت:
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات آئین‌نامه تشکیلات
 • تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه
 • تعیین اولویت‌های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا
 • تعیین تعداد و احراز شرایط به‌کارگیری نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه
 • بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه
 • تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست‌های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری در قالب پست‌های سازمانی مصوب
 • بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا
 • بررسی و تائید دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی‌نامه‌های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری و رئیس دانشگاه
 • بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی،از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به هیأت امناء
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا
 • بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در دانشگاه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق‌العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن
 • بررسی و تصویب طرح‌های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول
 • بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می‌شود در چارچوب نظام پیشنهادات
 • تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تشکیلات حسب مورد
 • سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می‌گردد
تبصره: هیأت اجرایی می‌تواند در موارد ضروری کارگروه‌هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم‌گیری را به آن‌ها تفویض نماید.
اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی
نام و نام خانوادگی سمت در هیئت اجرایی منابع انسانی
دکتر هیوا فاروقی معاون اداری-مالی و رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی 
دکتر رحمت‌‌الله میرزایی نماینده کمسیون دائمی هیأت امنا
دکتر حمید فرورش مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
محمد سمیعی‌فر عضو هیأت اجرایی منابع انسانی و رئیس حراست
فرزاد سعیدی عضو هیأت اجرایی منابع انسانی 
مهندس شهاب خالدی مدیر امور اداری و دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی
فرشاد دهقان عضو هیأت اجرایی منابع انسانی