دسترسی سریع

اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی

محمدشهاب خالدی مدیر امور اداری
mshahabk [at] gmail.com 087-33624249 (5083)
شرح وظایف و اختیارات
  • نظارت و ارائه راهکار جهت ارتقاء نکات مثبت و رفع نکات منفی در عملکرد کیفی و کمی کارشناسان اداره در راستای شرح وظایف مانند: صدور احکام، گردآوری و ارسال اطلاعات و آمار صحیح مد نظر
  • اجرای دقیق و صحیح مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی
  • امور مربوط به بیمه
  • حضور و غیاب و مرخصی
  • تبدیل وضعیت، انتقال و مأموریت
  • تنظیم دستور کار و حضور در جلسات نظیر جلسه هیأت اجرایی و نحوه اجرای مصوبات آن
  • همکاری و انجام تمهیدات لازم برای طی مراحل استخدامی عضو جدید، مکاتبات اداری
پرسنل اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
وجدان حیدری گندمان کارشناس
- داخلی 5083
ناصر خیرآبادی کارشناس
- داخلی 5081
مرجان یخچالی کارشناس
- داخلی 5082
فایل‌ها
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
تاریخ اجرا 1/1/1393
فایل راهنمای استفاده از سیستم تحت وب حضور و غیاب کارکنان
لیست پزشکان معتمد
فرم‌ها
فرم درخواست انتقال یا مامور به خدمت به دانشگاه کردستان
فرم مرخصی اعضای قراردادی
مرخصی کمتر از یک روز
فرم مرخصی اعضای قراردادی
مرخصی روزانه
فرم مرخصی اعضای رسمی، پیمانی
مرخصی کمتر از یک روز
فرم مرخصی اعضای رسمی، پیمانی
مرخصی روزانه
فرم ماموریت اداری اعضای قراردادی
ماموریت کمتر از یک روز
فرم ماموریت اداری اعضای قراردادی
ماموریت روزانه
فرم ماموریت اداری اعضای رسمی، پیمانی
فرم ماموریت اداری اعضای رسمی، پیمانی
ماموریت روزانه
فرم معرفی اعضاء جهت ادامه تحصیل
فرم معرفی اعضاء جهت اعمال مدرک تحصیلی
فرم معرفی اعضاء جهت انتصاب / تصدی پست‌های مدیریتی
فرم‌های بازنشستگان
نامه ابلاغ راهنمای ثبت‌نام اینترنتی بانک اطلاعاتی نخبگان بازنشستگان
راهنمای ثبت‌نام اینترنتی بانک اطلاعاتی نخبگان بازنشستگان
فرم بازنشسته نمونه
قرارداد خویش‌فرمایی و محاسبه کسورات ایام مرخصی
فرم‌های ارزیابی عملکرد
فرم شماره 1-آموزش همکاران از طریق انتقال تجارب
فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی) مخصوص کارکنان و کارشناسان
فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی) مخصوص مدیران و سرپرستان
درخواست ارتقای رتبه
فرم آموزش به همکار از طریق انتقال تجارب شغلی
فرم درخواست ارتقای رتبه (موضوع ماده 24 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی)
فرم شاخص توسعه فردی، تنظیم شعائر اسلامی و مذهبی و طرح تکریم ارباب رجوع