دسترسی سریع

اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

فرزاد سعیدی رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
- 087-33628201 (5077)
شرح وظایف و اختیارات
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه و بخشنامه‌های اداری، آموزشی، پژوهشی، جذب، کمیته‌های انتظامی اعضاء و غیره.
 • نظارت و اقدام بر صدور احکام کارگزینی و اصلاحیه‌های آن (افزایش ضرایب سالیانه، ارتقاء مراتب، تبدیل وضعیت‌ها، انواع پایه‌های استحقاقی و تشویقی، خدمت نظام‌وظیفه، بورس تحصیلی، فارغ‌التحصیلان مرکز تربیت مدرس و پایه صلاحیت مدرس، ایثارگری، مدیریت‌ها، بازنشستگی، عائله‌مندی، اولاد) و غیره
 • نظارت بر اجرای ضوابط در انتخاب مدیران اجرایی، صدور ابلاغ‌ها و احکام مربوط.
 • نظارت و انجام امور مربوط به مأمورین (تحصیلی، خدمتی، پژوهشی، فرصت مطالعاتی، انتقالی) محاسبه انواع مرخصی (استحقاقی، بدون حقوق، استعلاجی و غیره) روزانه و سالیانه، عقد قراردادهای پژوهشی و غیره
 • انجام کلیه امور مربوط به جذب، گزارش، انجام خدمت و صدور کارت و همچنین تغییر وضعیت مشمولین طرح سربازی.
 • شرکت در تنظیم و تدوین صورت‌جلسه کمیته ترفیعات اعضاء، هیأت رئیسه، کمیسیون دائمی و هیأت امناء، هیأت ممیزه، هیأت اجرایی جذب.
 • نگهداری آمار و اطلاعات روزانه کلیه اعضای هیأت علمی، بورسیه‌ها و بازنشستگان در سیستم پرسنلی و پایگاه‌های اطلاعاتی و تغذیه اطلاعاتی واحدهای مختلف دانشگاه.
 • بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی حائز شرایط بازنشستگی، حقوق وظیفه، وراث.
 • ارائه پیشنهادات تشکیل جلسات، اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار در هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط، اصلاح فرآیندها و غیره
 • انجام کلیه استعلام مدارک تحصیلی، مراکز درمانی، انجام و یا معافیت‌های خدمت وظیفه اعضای هیأت علمی.
 • صدور انواع گواهی‌ها از جمله گواهی اشتغال به کار، استعلام، انواع معرفی‌نامه و غیره
پرسنل اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی
ژاله‌ قدسی کارشناس مسئول اداره کارگزینی هیأت علمی
- 087-33628201 (5079)
قوانین
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی
فرم‌های بازنشستگان
نامه مربوط به پرداخت کمک هزینه اولاد و اطلاعات اولاد به همراه فرم مربوطه
نامه ابلاغ راهنمای ثبت نام اینترنتی بانک اطلاعاتی نخبگان بازنشستگان
راهنمای ثبت نام اینترنتی بانک اطلاعاتی نخبگان بازنشستگان
فرم بازنشسته نمونه
قرارداد خویش‌فرمایی و محاسبه کسورات ایام مرخصی
مأموریت پژوهشی
مأموریت پژوهشی
فرآیند استفاده از مأموریت پژوهشی اعضای هیأت علمی
فرآیند مراجعت از مأموریت پژوهشی اعضای هیأت علمی
فرصت مطالعاتی
ماده 70 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص فرصت مطالعاتی
فرآیند استفاده از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی
فرآیند تمدید مأموریت فرصت مطالعاتی
فرآیند مراجعت از مأموریت فرصت مطالعاتی