دسترسی سریع
شبنم مطهری مسئول امور رفاهی کارکنان
- 33660062 (داخلی 5088)
شرح وظایف
 • برقراری بیمه درمان تکمیلی برای اعضای هیئت علمی و کارکنان و جمع‌آوری اسناد و اخذ هزینه و تحویل به همکاران دانشگاهی
 • برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی برای پرسنل
 • انجام امورات کلیه بیمه‌های مربوط به دانشگاه شامل بیمه آتش‌سوزی، سیل، زلزله و انواع بیمه‌های مسئولیت مانند آزمایشگاه‌ها، اماکن ورزشی، حوادث دانشجویی و سایر
 • برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در مناسبتهای مختلف
 • انجام امور مربوط به بیمه حوادث ورزشی
 • ایجاد تسهیلات برای امکان استفاده از مراکز اقامتی همچون مهمانسراهای دانشگاه‌های سراسر کشور و سایر آن
 • تلاش در جهت اخذ امکانات رفاهی جدید برای همکاران
 • فراهم نمودن امکان صدور بیمه‌های اتومبیل (بدنه، شخص ثالث) به صورت اقساطی
 • صدور معرفینامه برای همکاران جهت استفاده از امکانات رفاهی سایر مراکز
 • انجام امور مربوط به بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و اعضای هیئت علمی
 • سایر امورات مرتبط با امور رفاهی
فرم‌های بیمه
تعرفه و هزینه های مشمول بیمه تکمیلی
مدارک جهت دریافت خسارت
راهنمای دانلود اپ همراز
راهنمای مشاهده خسارت درمان در اپ همراز
لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی
فرم درخواست عضویت و تغییر در بیمه
فرم انصراف از بیمه درمان
فرم‌های خانه های سازمانی
فرم‌های ویژه بازنشستگان
تشریح فرآیند دریافت کد بورسی