دسترسی سریع

کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت پژوهش و فناوری / کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست
اخبار و رویدادها
برقراری نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) در محیط‌ دانشگاه‌ها جهت حفظ ایمنی و سلامت در دانشگاه جزو الزامات قانونی دانشگاه‌‌ها است.
به منظور اجرای سیاست‎های فوق، کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) دانشگاه کردستان مشغول به فعالیت می‌باشد.
هدف از تشکیل این کمیته، ارتقای ضریب ایمنی، سلامت و محیط زیست در دانشگاه کردستان و به خصوص فعالیت‎های تحقیقاتی، تلاش در جهت آموزش، جلوگیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام فعالیت‌ها، آزمایش‎های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت، سلامت افراد و محیط زیست با به کار بستن شیوه‎های علمی و استانداردهای لازم در سطح ملی و بین‎المللی است