دسترسی سریع
پایان نامه‌های درون دانشگاهی در حال اجرا
1-    اثر پوشش خوراکی حاوی ثعلب و عصاره هسته انگور  بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت توت فرنگی
2-    اثر پوشش خوراکی صمغ دانه ریحان و عصاره سرخارگل بر عمر انباری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی
3-    اثر پوشش‌های کیتوزان، نانوکیتوزان و اسانس شیره بنه بر کیفیت پس از برداشت میوه انگور
پایان نامه‌های خارج دانشگاهی تصویب شده برای اجرا
1-    اثر نانوذره مس و پلاسمای سرد اتمسفری بر روی ساختار، فراساختار، تکوین و فیتوشیمی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در محیط کشت هیدروپونیک
2-    بررسی اثر گیاه دارویی خوشاریزه بر باکتریهای دهان