دسترسی سریع

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و به نژادی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی روز 14 اردیبهشت در دانشکده کشاورزی برگزار می شود.

سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396
بیشتر »
اعضای هیأت علمی عضو گروه
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی مرتبه علمی محل خدمت فعلی
1 علی اکبر مظفری بیوتکنولوژی باغی دکتری استادیار دانشگاه کردستان
2 بهمن بهرام نژاد اصلاح نباتات دکتری استادیار دانشگاه کردستان
3 بهروز حریقی بیولوژی مولکولی دکتری دانشیار دانشگاه کردستان
4 ناصر قادری اصلاح نباتات باغی دکتری استادیار دانشگاه کردستان
5 هدیه بدخشان بیوتکنولوژی دکتری استادیار دانشگاه کردستان