دسترسی سریع

گروه پژوهشی به زراعی، اقتصاد و بازاریابی توت فرنگی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت پژوهش و فناوری / پژوهشکده‌ها / مرکز پژوهشی توت فرنگی / گروه پژوهشی به زراعی، اقتصاد و بازاریابی توت فرنگی
اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی روز 14 اردیبهشت در دانشکده کشاورزی برگزار می شود.

سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396
بیشتر »
اعضای هیأت علمی عضو گروه
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی مرتبه علمی محل خدمت فعلی
1 تیمور جوادی میوه‌کاری دکتری استادیار دانشگاه کردستان
2 حامد قادرزاده اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار دانشگاه کردستان
3 سید محمدطاهر حسینی حاصلخیزی خاک ارشد استادیار دانشگاه کردستان
4 عادل سی و سه مرده فیزیولوژی دکتری استادیار دانشگاه کردستان
5 پرویز فتحی آبیاری دکتری استادیار دانشگاه کردستان