دسترسی سریع
اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی روز 14 اردیبهشت در دانشکده کشاورزی برگزار می شود.

سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396
بیشتر »
طرح‌های پژوهشی انجام شده
ردیف عنوان طرح نام مجری تعداد همکاران اصلی نوع طرح تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 اثر متقابل روز کوتاه، زمان کاربرد نیتروژن و مالچ بر گلدهی توت‌فرنگی ناصر قادری 1 کاربردی مهر 1391 مهر 1392
2 بررسی زمان انبارمانی برخی ارقام توت‌فرنگی استان کردستان محمود کوشش صبا 1 کاربردی مهر 1391 بهمن 1394
3 مطالعه اثر ژن آلوئه ورا به عنوان پوشش خوراکی بر خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی توت‌فرنگی در طی انبارداری آریو امامی فر - کاربردی مهر 1391 مهر 1392
4 آنالیز مقاومت به خشکی در گیاه تراریخت توت‌فرنگی بهمن بهرام نژاد 2 کاربردی مهر 1391 آبان 1392
5 اثر غلظت‌ها و منابع کربوهیدراتی بر باززایی ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت مریستم   علی‌اکبر مظفری 1 کاربردی مهر 1391 آبان 1392
6 تأثیر پوشش خوراکی CMC و اسانس دارچین بر کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم پاروس تیمور جوادی - کاربردی مهر 1391 آبان 1392