دسترسی سریع
اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی روز 14 اردیبهشت در دانشکده کشاورزی برگزار می شود.

سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396
بیشتر »
مقاله‌های منتشر شده در مجلات
ردیف عنوان مقاله نام نویسندگان تاریخ انتشار عنوان مجله درجه علمی مجله
1 برهمکنش خاکپوش سفید و زمان کاربرد نیتروژن در آخر فصل رشد بر گلدهی و اجزاء عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) در بهار سال بعد   ناصر قادری، محمود کوشش‌صبا، بختیار شکری با شماره 23541 مورخ 1394/11/6 پذیرفته شده است مجله علوم باغبانی ایران علمی پژوهشی
2 Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of Two Economically Important Strawberry Cultivars with P5CS Gene Bahman Bahramnejad1, Sirwan Nasri1, AliAkbar Mozafari and Adel Siosemardeh 2015 Journal of Plant Physiology and Breeding ISC
3 ارزیابی تأثیر ژل آلوئه ورا ب هعنوان پوشش خوراکی بر ویژگ یهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی توت‌فرنگی تازه طی انبارداری آریو امامی فر 1393 فصلنامه علوم و فناوری های نوین غذایی علمی پژوهشی
4 Potassium silicate alleviates deleterious effects of salinity on two strawberry cultivars grown under soilless pot culture Khatere Yaghubia, Nasser Ghaderi, Yavar Vafaeea, Taimoor Javadi 2016 Scientia Horticulturae JCR
مقاله‌های ارائه شده در همایش‌ها
ردیف عنوان مقاله نام نویسندگان تاریخ انتشار عنوان همایش
1 مطالعه ضایعات برخی ارقام تجاری توت‌فرنگی استان کردستان محمود کوشش صبا، ناصر قادری 1395 دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 بررسی تأثیر ضد میکروبی ژل آلوئه ورا به عنوان پوشش بر کاهش بارمیکروبی توت‌فرنگی تازه طی انبار داری آریو امامی فر 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
3 اثر ژل آلوئه ورا به عنوان پوشش خوراکی بر خصوصیات فیزیکو شیمیاییتوت‌فرنگی تازه طی انبار داری آریو امامی فر 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
4 بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر نیترات ردوکتاز و پروتئین در دو رقم توت‌فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید طاهر حسینی 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
5 بررسی برخی پاسخهای مورفو- فیزیولوژیکی توت‌فرنگی به کود دامی و زیستی فرزاد مریوانی، ناصر قادری 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
6 اثرکود بیولوژیک و هیومیک اسید بر کربوهیدراتهای محلول کل در دو رقم توت‌فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید طاهر حسینی 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
7 اثر فرمولاسیونهای مختلف کودی بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم توتفرنگی در کشت هیدروپونیک شیرکو روحی، جواد نظری دلجو، علی اکبر مظفری، ناصر قادری 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
8 اثر فرمولاسیونهای مختلف کودی بر صفات فیزیولوژیکی دو رقم توتفرنگی در کشت هیدروپونیک شیرکو روحی، جواد نظری دلجو، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
9 تغییرات میزان کربوهیدراتهای محلول کل در برگ و طوقه توتفرنگی تحت تأثیر کاربرد کود اوره و مالچ در زمانهای مختلف شهریورماه ناصر قادری، بیان ساعدی، سهیلا غلامی 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
10 بررسی اثر گرد و خاک بر برخی پاسخهای مورفو -فیزیولوژیکیتوت‌فرنگی تحتتنش خشکی فرزاد مریوانی، ناصر قادری، تیمور جوادی، بیان دستپرچین 1393 هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی