دسترسی سریع

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه اداره می­‌شود و هدف از دایر کردن این واحد ارائه­ خدمات به اساتید، دانشجویان و سایر پژوهشگران در مراکز دولتی و خصوصی و کمک به پشرفت پژوهش است.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان بنا دارد تا با در اختیار داشتن امکانات و دستگاه­‌های متعدد و با تکیه بر دانش اساتید و محققان دانشگاه کردستان در جهت بر­طرف کردن طیف وسیعی از نیازهای علمی - آزمایشگاهی پژوهشگران در دانشکده‌های مختلف دانشگاه کردستان و همچنین سایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج استان گام بردارد.
این واحد بر اساس قوانین و تعرفه‌­های دانشگاه، اقدام به ارائه خدمات آزمایشگاهی و استفاده از تجهیزات پژوهشی در چهار چوب آزمایشگاه مرکزی می‌­نماید. لازم به ذکر است که تعدادی از دستگاه‌ها و تجهیزات متعلق به آزمایشگاه اساتید بوده و بطور مجازی جهت ارائه خدمات در اختیار آزمایشگاه مرکزی قرار گرفته است.