دسترسی سریع
میکروسکوپ الکترونی روبشی با رزلوشن بالا (FESEM)

ساخت کشور چک کمپانی TSCAN

ویژگی‌ها 

 • تهیه تصویر با بزرگنمایی 20 تا 300000 برابر
 • قدرت تفکیک حدود 1.2 نانومتر
 • مجهز به آشکارساز تفرق معکوس
 • قادر به تهیه تصاویر سه‌بعدی
 • مجهز به آشکارساز الکترون ثانویه (SE)
 • مجهز به آشکارساز الکترون برگشتی (BS)
 • مجهز به آشکارساز  EDX
 • مجهز به Heating-Cooling / Stage

کاربردها و خدمات

 • تهیه تصاویر از ساختارهای در ابعاد نانو
 • بررسی نمونه‌های متالوگرافی و آنالیز فازهای مختلف
 • بررسی مقاطع شکست
 • بررسی انواع نمونه‌های پلیمری، سرامیکی، زمین‌شناسی و بیولوژیکی
 • تصویربرداری از نمونه‌های بیولوژیک و آبدار

دستگاههای آماده‌سازی

التراسوند، دستگاه پوشش دهی طلا، دستگاه پوشش‌دهی کربن (بزودی)

دستگاه میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی AFM
 • کمپانی: ND-MDT
 • ساخت کشور: روسیه
 • نوع خدمات: ارائه تصاویر در محدوده روبش 100 nm-50 μm
 • مورد اندازه‌گیری: مطالعه توپوگرافی سطح
 • واحد اندازه‌گیری: nm
 • دقت اندازه‌گیری: 5nm
دستگاه کروماتوگرافی گازی

 • کمپانی: AGILENT
 • ساخت کشور: آمریکا
 • ویژگیها: با دتکتور FID،  دتکتور اسپکتروسکوپی جرمی GC-Mass
 • نوع خدمات: ارائه طیفهای GC و Mass آنالیز کمی و کیفی
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: طیف جرمی و کروماتوگرام
 • واحد اندازه‌گیری: غلظت

 

دستگاه طیف‌سنج جرمی

 • کمپانی: Agilent
 • ساخت کشور: آمریکا
 • نوع خدمات: ارائه طیف‌های Mass ، آنالیز کیفی
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: طیف جرمی

 

دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)

 • ساخت کشور: اتریش
 • نوع خدمات: اندازه‌گیری اندازه نانو ذرات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: نمودار توزیع سایز
 • واحد اندازه‌گیری: سایز متوسط
 • دقت اندازه‌گیری: 1nm

 

طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

 • کمپانی: Bruker
 • نوع خدمات: طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: ارائه طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز برای نمونه جامد و مایع
 • دقت اندازه‌گیری: 1nm

 

طیف‌سنج ناحیه مرئی- فرابنفش

 • کمپانی: varian
 • نوع خدمات: ارائه طیف جذب و عبور پرتو مرئی و ماوراء بنفش
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: طیف جذب و عبور پرتو مرئی و ماوراء بنفش
 • دقت اندازه‌گیری: 1nm

 

دستگاه سایز آنالیزور

 • کمپانی: NANOFOX
 • ساخت کشور: آلمان
 • نوع خدمات: اندازه‌گیری اندازه نانو ذرات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: نمودارتوزیع سایز
 • واحد اندازه‌گیری: سایز متوسط
 • دقت اندازه‌گیری: 1nm

 

دستگاه CHNS

 • نوع خدمات: اندازه‌گیری عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد
 • زمینه‌های کاربردی: علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: درصد جرمی
 • واحد اندازه‌گیری: گرم

 

دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS)

 • نوع خدمات: غلظت فلزات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: غلظت
 • واحد اندازه‌گیری: Ppm/ppb
 • دقت اندازه‌گیری: ppb

 

دستگاه آنالیز حرارتی (TG)

 • نوع خدمات: اندازه‌گیری اندازه نانو ذرات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: نمودار توزیع سایز
 • واحد اندازه‌گیری: سایز متوسط
 • دقت اندازه‌گیری: 1nm

 

گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)

 • کمپانی: NETZSCH
 • ساخت کشور: آلمان

دستگاه طیف‌سنج لومینسانس

 • کمپانی: VARIAN
 • نوع خدمات: ارائه طیف جذب و نشر لومینسانس
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: نشر لومینسانس
 • واحد اندازه‌گیری: nm

 

Confocal Microscopy and Raman Spectroscopy