دسترسی سریع

فایل‌های راهنما

راهنمای تکمیل صفحه شخصی
راهنمای تصویری نحوه درخواست حق التشویق مقالات چاپ شده برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان ایشان
راهنمای ساخت اکانت در Web of Science
ثبت‌نام و ساخت اکانت لینکدین (LinkedIn)
راهنمای ثبت نام و استفاده از Google Scholar
راهنمای ثبت نام و استفاده از Research ID
راهنمای ثبت نام و استفاده از ORCID
راهنمای استفاده از وب سایت اسکاپوس
راهنمای تسویه الکترونیکی گرانت
راهنمای ثبت درخواست آزمون خدمات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی