دسترسی سریع
واحد دندانپزشکی

این واحد در حال حاضر از واحدهای فعال مرکز بوده و خدماتی از قبیل معاینه دهان و دندان، جرم‌گیری و بروساژ، عصب‌کشی، ترمیم دندان، کشیدن دندان، و جراحی دندان عقل با تعرفه دولتی، و در بعضی از موارد فوق با دفترچه بیمه به دانشجویان و مراجعین خدمات ارائه می‌دهد.

انجام معاینات دانشجویان جدیدالورود و تکمیل شناسنامه سلامت جهت انجام خدمات معاینه و گرفتن  وقت قبلی الزامی است.

خدماتی که توسط واحد دندانپزشکی ارائه می‌شود:

  • ترمیم آمالگام
  • ترمیم کامپوزیت دندان‌های جلو
  • جرم‌گیری کامل و بروساژ
  • کشیدن دندان عقل، خلفی و قدامی
واحد پزشکی
  • معاینه دانشجویان جدیدالورود طبق شناسنامه سلامت به صورت مستمر
  • ارجاع بیماران به مراکز تخصصی برای معاینات بیشتر در صورت لزوم