دسترسی سریع
کارشناس مرکز
امید حمیدی کارشناس مرکز مشاوره
- -

 • کمک در امور آموزش مرکز مشاوره
 • عضو کارگروه کمسیون موارد خاص مرکز
 • کارشناس فعالیت‌های مرکز در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها

 

مسئول دفتر
ناصر مولائی مسئول دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه
- -

 • مسئول پذیرش
 • تعیین وقت قبلی و اضطراری جهت مراجعین
 • پیگیری امور مشاورین و هماهنگی جهت تنظیم وقت مشاوره
 • مسئول استخراج آمار مربوط به مراجعین مرکز و گزارش عملکرد مربوط به مشاورین
 • مسئول پیگیری کلیه امور مشاورین خوابگاه های دانشجویی
 • محاسبه ساعات مشاورین جهت پرداخت حق‌الزحمه
 • تنظیم و پیگیری قراردادهای مشاورین
 • تنظیم وقت جلسات مدیر
 • ثبت نامه‌های وارده

 

کمک دندانپزشک
محمدسعید فیضی کمک دندانپزشک
- -
 • مسئول پذیرش دندان پزشکی
 • مسئول پذیرش پزشک عمومی
 • دندان‌سازی تجربی
 • کمک دانپزشک
 • ویزیت
 • ترمیم آمالگام
 • ترمیم کامپوزیت دندانهای جلو
 • جرم‌گیری کامل و بروساژ
 • کشیدن دندان عقل، خلفی و قدامی
دندانپزشک
سارا مکائیلی دندانپزشک
- -
روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه 
 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم به کلیه مراجعه کنندگان
 • تشکیل پرونده دندانپزشکی برای کلیه بیماران 
 • ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی 
 • گزارش عملکرد به مدیر مرکز 
 • رعایت کامل شرایط کنترل عفونت در مراکز دندانپزشکی 
 • حفظ و نگهداری تجهیزات ، ابزار و وسایل دندانپزشکی
دندانپزشک
روزیتا مسعودی دندانپزشک
- -
روزهای دوشنبه و چهارشنبه
 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم به کلیه مراجعه کنندگان
 • تشکیل پرونده دندانپزشکی برای کلیه بیماران 
 • ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی 
 • گزارش عملکرد به مدیر مرکز 
 • رعایت کامل شرایط کنترل عفونت در مراکز دندانپزشکی 
 • حفظ و نگهداری تجهیزات، ابزار و وسایل دندانپزشکی