دسترسی سریع

کمیته انضباطی

دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه زیر نظر معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه می‌باشد.
با عنایت به مصوبات متعدد و مکرر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بویژه آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب مورخ 20/4/74، صلاحیت انحصاری کمیته‌های انضباطی را برای رسیدگی به تخلفات دانشجویان مورد تاکید قرارداده و آن را تنها نهاد صالح برای تعقیب قضایی و کیفری جرائم احتمالی دانشجویان از طریق مراجع ذیصلاح (تبصره 4 بند 5/ ب ماده 7) مشخص می‌نماید.
هرگاه دانشجویی درمکان‌هایی به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد از قبیل سفرهای علمی، محل‌های کارآموزی، خوابگاه و... مرتکب عملی شود که برحسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی می‌تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آیین‌نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هرحال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و‌ معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، کمیته انضباطی آن دانشگاه است) . در نتیجه کمیته انضباطی تنها مرجع قانونی برای بررسی و رسیدگی به تخلفات دانشجویان می‌باشد و صدور هر گونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیر قانونی، اعلام گردد.
 پاسداری از محیط‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و کمک به سالم نگه‌داشتن آنها اهداف والایی هستند که پرداختن به آن از وظایف تک تک دانشگاهیان است. نگهبانی از نظم و انضباط از یک سو ضرورتی اجتناب ناپذیر است از سوی دیگر ظرایفی دارد که کم توجهی به آنها چه بسا این فرایند پر ارزش را از اهداف اصلی آن، منحرف سازد. از آنجا که هدف اصلی انسان‌سازی است عملکرد کمیته‌های انضباطی را باید با توجه به اثرات مستقیم و جنبی آن در راستای این هدف تنظیم و هدایت کرد. و از طرف دیگر سالم‌سازی فردی را مد نظر قرار داد. از یک جهت باید انتظار تاثیر‌گذاری سریع و برقراری فوری نظم را داشت و از جهت دیگر آثار دراز مدت و نفوذ ریشه دار در دل و جان مخاطبان و حفظ حرمت حریم‌ها را از یاد نبرد.

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند، در غیر اینصورت براساس مفاد آیین‌نامه‌‌ انضباطی دانشجویان با وی برخورد می‌شود‌‌ در راستای تعمیم اجرای تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان تخلفات مندرج درماده 6 آیین‌نامه با قید تنبیهات متناسب براساس ماده 1 از بخش 1 به شرح زیر اعلام می‌گردد.

ماده 6 آیین‌نامه‌ - حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی

فایل های مفید
شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان
آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه شماره 358 شورایعالی انقلاب فرهنگی
الف - رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان
 • تهدید،‌تطمیع، توهین، فحاشی، هتاکی، افتراء
 • ضرب و جرح
 • جعل
  • جعل اسناد دولتی (خارج از دانشگاه)
  • جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه
  • ارائه اسناد جعلی به دانشگاه
  • جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزار) 
 • سرقت 
  • سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه
  • سرقت اموال دانشگاه یا خوابگاه
  • سرقت سئوالات یا ورقه‌های امتحانی
 •  رشوه یا اختلاس 
  • دادن رشوه در ادارات و سازمان‌های خارج از دانشگاه
  • دادن رشوه به یکی از کارکنان دانشگاه
  • اختلاس در اموال دانشگاه یا خارج دانشگاه 
 • قتل
  •  ارتکاب قتل
  • شرکت در قتل
ب - رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
 • تقلب در امتحان
 • فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگر در امتحان
  • فرستادن دیگری بجای خود به امتحان 
  • شرکت به جای دیگری در امتحان
 • ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود
  • اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه‌ها یا نظم خوابگاه
  • اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد وقفه در برنامه‌ها یا نظم دانشگاه
  • عدم رعایت مقررات دانشگاه
  • عدم رعایت مقررات خوابگاه
 • ایراد‌ خسارت‌ به‌ اموال‌ دانشگاه‌ یا‌ خوابگاه‌ یا‌ سایر‌ امور‌ اموال بیت‌المال
  • ایراد خسارت به اموال غیر شخصی
  • ایراد خسارت به اموال شخصی
ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی
 • دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا  گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آن‌ها
 • عضویت درگروه‌های محارب یا مفسد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آن‌ها
  • عضویت یا هواداری از گروه‌های غیر قانونی منحله (گروههایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد).
  • انجام اعمالی که به نفع گروههای غیر قانونی منحله باشد.
 • فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی و غیر قانونی ‎یا ملی و ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی
 • توهین به شعائر اسلامی (مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعر نویسی، پخش اعلامیه و غیره)
 • ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه
د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی
 • استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد
  • استفاده از مواد مخدر
  • اعتیاد به مواد مخدر
  • نگهداری، خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر
  • تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد مخدر
 • استفاده ازمشروبات الکلی
  • خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی 
  • تشکیل جسله جهت استفاده از مشروبات الکلی
 • استفاده از ابزار قمار
  • ترویج و توزیع ابزار قمار
 • استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید وفروش یا تکثیر و توزیع این گونه وسایل
  • استفاده از فرآورده‌های صوتی و تصویری غیرمجاز،عکس، فیلم یا لوحه‌های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن
  • مداخله در خرید و فروش تکثیر یا توزیع فرآورده‌های فوق
 • عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل
 • استفاده از کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب
 • توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب
 • عدم رعایت شئون دانشجویی
  • ارتکاب  اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می‌شود (مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری و...)
  • عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم
  • ایجاد مزاحمت
 • داشتن رابطه نامشروع
 • تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع
  • شرکت در جلسه نامشروع
  • تشکیل جلسات نامشروع یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع
 • انجام عمل منافی عفت
 در پایان از کلیه دانشگاهیان محترم ‌درخواست‌ می‌گردد ‌ضمن‌ خودداری‌ از هر‌گونه ‌برخورد انضباطی‌ با دانشجویان‌ خاطی‌، ‌مراتب ‌را ‌‌کتباً ‌محرمانه ‌به ‌دبیرخانه ‌کمیته ‌انضباطی‌ دانشجویان دانشگاه جهت رسیدگی اعلام دارند.
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات پژوهشی
راه‌های تماس
 • شماره تماس: 08736660072
 • ایمیل: enzebati [at] uok.ac.ir