دسترسی سریع
هیمن محمدی
هیمن محمدی -
گروه تربیت بدنی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Hemn_Mohammadi
- -
وظایف و اختیارات
 • مسئول برگزاری مسابقات مختلف ورزشی درون‌دانشگاهی 
 • رسیدگی به کلیه امور ستادی تربیت بدنی و برنامه‌ریزی سالانه فوق برنامه ورزشی دانشگاه  
 • پیگیری و جذب اعتبارات و نظارت برنامه‌های ورزشی و تهیه گزارش از برنامه‌های تربیت بدنی
 • مسئول عقد قراردادهای حق‌التعلیم ورزشی با مربیان رشته‌های ورزشی 
 • برگزاری مسابقات در بخش فوق‌برنامه و تامین کادر فنی مسابقات اجرایی
 • رسیدگی به کلیه کارهای عمرانی و تجهیزات و لوازم اماکن ورزشی 
 • قدردانی از قهرمانان ورزشی و تهیه و اهدا جوائز به برندگان مسابقات داخلی و خارجی 
 • برنامه‌ریزی زمانی و مکانی جهت استفاده از اماکن ورزشی 
 • پاسخگویی به مراجعین و رسیدگی به کلیه مکاتبات داخلی و خارج از دانشگاه
 • تلاش در جهت گسترش ورزش دانشجویی و کارکنان دانشگاهی 
 • برگزاری مسابقات به مناسبت‌های مختلف
...54321