کتاب نیمرخ شهرهای کردنشین
شنبه، 30 شهریور 1398
کتاب نیمرخ شهرهای کردنشین
کتاب نیمرخ شهرهای کردنشین توسط دکتر هوشمند علیزاده، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان با همکاری آقای کسری آشوری نوشته شده است و انتشارات دانشگاه کردستان آن را در تابستان 98 منتشر نموده است.
با توجه به رویکر غالب مفهوم نیمرخ شهر (City Profile) برگرفته از نشریه بین المللی Cities، ساختار محتوایی نیمرخ شهرهای کُردنشین (بخش اول) برنامه ریزی و در یازده فصل با پوشش شهرهای کرمانشاه، سنندج، ایلام، سقز، مریوان، بانه، بوکان، بیجار و مهاباد تدوین شده است. در هرکدام از فصل های کتاب به فراخور علاقه و دستاوردهای تحقیقی نویسنده یا نویسندگان بر شهر مورد مطالعه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات، سعی شده که ویژگی های جغرافیایی، تاریخ شهر، دگرگونی های جمعیتی، اقتصاد شهر، توسعه و تحول فضایی شهر، چالش های شهری (سیاست های جاری و مدیریت شهری) و در نهایت چشم انداز توسعه شهر مورد بررسی قرار گیرد. هدف بنیادی این کتاب تاکید بر اهمیت مفهوم شهرهای کُردنشین در مطالعات شهری و ایجاد رغبت بیشتر در این زمینه و ارایه اطلاعات به روز از شهرهای مورد مطالعه برای دانشجویان، پژوهشگران و مدیریت شهری است.
کتاب مذکور حاصل طرح پژوهشی پژوهشکده کردستان شناسی است.
در آینده ای نزدیک، بخش دوم این کتاب به منظور پوشش سایر شهرهای کُردنشین برنامه ریزی خواهد شد و امید است با چاپ آن بتوان دایره المعارفی از نیمرخ شهرهای کُردنشین کشور را شکل داد. کتاب مذکور از اوایل مهرماه عرضه خواهد شد.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی