کتاب انگلیسی عمومی
شنبه، 30 شهریور 1398
کتاب انگلیسی عمومی
کتاب انگلیسی عمومی ویژه دانشجویان، با توجه به بافتار فرهنگی - آموزشی و نیازهای دانشجویان دانشگاه های کشور، به منظور تدریس زبان انگلیسی عمومی تهیه شده است. این کتاب شامل 20 درس متنوع میباشد که در آن مهارتهای خواندن و درک مطالب و همچنین یادگیری لغات در متن، که از مهمترین نیازهای دانشجویان است، به خوبی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. علاوه بر متون جذاب و تمرینات مناسب که از منابع به روز انتخاب شده اند، این کتاب شامل دو بخش گرامر و لغات ضروری برای دانشجویان ایرانی است که به این کتاب ضمیمه شده اند. بخش گرامر شامل مباحث پایه و مقدماتی گرامر انگلیسی است که با مثال‌های مناسب و توضیحات فارسی همراه است. همچنین بخش لغات، همانند یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی، میتواند دانشجویان گرامی را در یادگیری هر چه بهتر دروس ارائه شده یاری رساند.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی